Loader...

Undervisningsmateriale

Med støtte fra Aage V Jensen Naturfond har vi udviklet fem styks undervisningsmateriale – fire er tilgængelige nu, det sidste er på vej – der alle tager udgangspunkt i emner, som vores program på Radio4, Vildspor, har behandlet i løbet af sin sendetid. Materialet er udviklet af biolog Lærke Sofie Glerup, der også er en del af holdet bag Vildspor. Hvert emne indeholder materiale til 3-5 undervisningsgange og indeholder udførlige guides til, hvordan disse lektioner kan tage sig ud, samt hvilket materiale, der kan indgå i undervisningen. I hvert emne indgår direkte links til passende udsendelser af Vildspor, som eleverne kan lytte til i forbindelse med undervisning i natur og biodiversitet. Materialet kan bruges til undervisningen i biologi på gymnasialt niveau og evt. indgå som inspiration til undervisningen i biologi og naturfag i udskolingen.

Ulve i Danmark

Ulve i Danmark

I 2012 vendte ulven tilbage til den danske natur efter næsten 200 års fravær. Siden gik indvandringen stærkt og i 2017 blev det første kuld ulvehvalpe født på dansk grund. Men ulvens tilbagevenden har ikke været uden konflikter. Husdyr er blevet dræbt og spist. Lokalbefolkningen er bekymrede for at sende deres børn i skoven og i 2018 blev en ulv skudt og dræbt for rullende kameraer. Men ulven er et fredet dyr og må derfor ifølge lovningen ikke skydes.

Dette undervisningsmateriale dækker over tre lektioner: 1) Ulven kom! 2) Men hvor blev ulven af? 3) Kan vi leve med ulven?

 

Biodiversitet og artsjagt

Biodiversitet og artsjagt

Vi taler om biodiversitetskrise og den sjette masseuddøen. Arter forsvinder unaturligt hurtigt lige for øjnene af os. I Danmark er der registreret lige omkring 40.000 arter af alt fra pattedyr til små encellede organismer – nogle er meget almindelige, mens andre er uhyre sjældne.

Dette undervisningsmateriale dækker over fem lektioner: 1) Introduktion til forløbet 2) Hvilke arter findes dér, hvor vi selv færdes? 3) Hvad skal vi med biodiversiteten? 4) Botanisk undersøgelse i felten 5) Databehandling og forløbsafrunding (eller hjemmearbejde og udarbejdelse af rapport)

 

 

Biodiversitet: Sommerfugle og vilde bier

Biodiversitet: Sommerfugle og vilde bier

Blandt de danske vilde bier og sommerfugle finder vi en del af de sjældne og truede arter inden for vores grænser. De truede arter har ofte nogle meget specifikke krav til føde og levesteder, som kan være svære at få opfyldt, når naturen bliver mere og mere homogen og de unikke nicher forsvinder.

Dette undervisningsmateriale dækker over fire lektioner: 1) De danske dagsommerfugle 2) Vilde bier 3) Gruppearbejde med fokus på udvalgte arter 4) Fremlæggelse for de øvrige grupper

 

 

 

 

Hegn, vild natur og friluftsliv

Hegn, vild natur og friluftsliv

I 2007 blev Thy udpeget som nationalpark, og siden har en række andre områder fulgt trop. Men områderne og nationalparkloven har mødt kritik fra bl.a. biologer, da der ikke er taget tilstrækkeligt hensyn til naturen – hvis overhovedet. I dette forløb dykker vi lidt mere ned i, hvad der rent faktisk ligger i nationalparkbegrebet, og vi skal også se nærmere på den danske lovtekst.

Dette undervisningsmateriale dækker over to lektioner: 1) Det vilde Danmark 2) Natur og friluftsliv – er det hinandens modsætninger?

 

 

 

 

 

Rewilding og store pattedyr

Rewilding og store pattedyr

Rewilding, hegn og store pattedyr er meget debatteret i disse år – særligt efter, at der blev indført planer om at oprette 15 naturnationalparker rundt om i landet. I dette forløb ser vi nærmere på principperne i rewilding, om det er nødvendigt med hegn, hvilke pattedyr der kunne være relevante at sætte ud i fx naturnationalparkerne og nogle af de uenigheder, som findes i de danske forskerkredse.

Dette undervisningsmateriale dækker over fire lektioner: 1) Det vilde Danmark 2) Rewilding – de store dyr vender tilbage
3) Lav jeres eget rewildingområde/naturnationalpark 4) Besøg et rewildingområde

 

 

 

Spørgsmål?

Skriv til kontakt@videnslyd.dk hvis du har spørgsmål eller andre kommentarer.